Wolontariat

Kto może zostać wolontariuszem?

Wolontariuszem może zostać osoba, która:

 • ukończyła 18 rok życia,
 • pragnie nieodpłatnie pracować na rzecz zwierząt,
 • złoży wypełnioną Deklarację Wolontariusza, dostępną w siedzibie lub na stronie internetowej Schroniska,
 • weźmie udział w szkoleniu i ukończy je z pozytywnym wynikiem,
 • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do świadczenia pracy w Schronisku,
 • zawrze ze Schroniskiem Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych (zwane dalej Porozumieniem), podając wszystkie wymagane dane osobowe.

Czym zajmuje się wolontariusz w Sopotkowie?

Wolontariusz zwykle zajmuje się:

 • socjalizacją wyznaczonych zwierząt: zabawa, wyprowadzanie na spacery,
 • pielęgnacją wyznaczonych zwierząt: wyczesywanie, szczotkowanie,
 • pomoc przy przygotowaniu i organizacji oraz uczestnictwo w imprezach na rzecz Schroniska,
 • wspieraniem adopcji zwierząt - umieszczanie ogłoszeń na temat wyznaczonych zwierząt w Internecie,
 • praceami porządkowymi - sprzątanie wyznaczonych pomieszczeń dla zwierząt, mycie naczyń dla zwierząt
 • i innymi pracami pomocniczymi związanymi z opieką nad zwierzętami

Szkolenie i okres próbny

Przed rozpoczęciem pracy, wolontariusz przechodzi szkolenie teoretyczne z zasad wolontariatu i zasad BHP obowiązujących na terenie Schroniska oraz szkolenie praktyczne z zasad bezpieczeństwa i prawidłowego poruszania się na terenie Schroniska prowadzone przez Koordynatora lub osobę przez
niego wyznaczoną.

Każdy nowy wolontariusz przechodzi dwumiesięczny okres próbny, którego celem jest potwierdzenie jego zaangażowania i predyspozycji do opieki nad zwierzętami. Po tym czasie i po pozytywnym zaopiniowaniu przez Koordynatora, Porozumienie zostaje zawarte bezterminowo.

Każdy nowy wolontariusz zajmujący się psami przez okres sześciu miesięcy ma prawo zajmować się wyłącznie psami oznaczonymi kolorem zielonym. Po tym okresie Koordynator, w porozumieniu z Kierownikiem, na podstawie systematyczności i zaangażowania danego wolontariusza, podejmuje
decyzję o możliwości zapoznania z psami oznaczonymi kolorem żółtym lub czerwonym. Zapoznanie może być przeprowadzane wyłącznie w asyście osoby doświadczonej wskazanej przez Kierownika.

Nabór na wolontariuszy

Nabór na wolontariuszy prowadzony jest dwa razy w roku na wiosnę i jesień. Przy każdym naborze obowiązuje limit przyjęć, którego wielkość zależy od bieżących potrzeb. Informacja o naborze dostępna jest z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej Schroniska oraz na profilu Schroniska na Facebooku.

Przydatne dokumenty do pobrania

Wolontariat Aktywni w Sopocie